Scroll voor het artikel

Bezoekers aan het woord #7

Wat heeft #MeToo tot nu toe opgeleverd? Live Magazines ging bij een aantal bezoekers te rade.

“Het belangrijkste is zichtbaarheid. Zichtbaarheid van de ervaringen van slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag en misbruik, maar ook de schaal. Daarnaast werd zichtbaar hoe verschillende vormen van seksueel overschrijdend gedrag met elkaar samenhangen. Ik hoop dat een hoop slachtoffers zich door de #MeToo beweging gehoord en gezien voelen, al heb ik daar ook vraagtekens bij. Want ik zie tegelijkertijd veel victim blaming in de media. De schuld wordt bij het slachtoffer neergelegd, niet bij de dader. Dat is een ontzettend koude douche voor slachtoffers. Ik ben onlangs gepromoveerd en mijn onderzoek ging over jongeren en seksualiteit op sociale media. Ook daar is seksueel overschrijdend gedrag een thema. En ook dan worden de ogen vaak direct op het slachtoffer gericht. Wat had het meisje aan? Was het rokje te kort? Ze had toch zelf de foto’s doorgestuurd? Dat is jammer. We moeten de aandacht verschuiven naar de pleger.’’

Marijke Naezer (Postdoc genderstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen)

“Ik vind het te vroeg om te zeggen dat de beweging iets heeft opgeleverd. Nu hoor ik toch vrij veel negatieve reacties, van ‘och jee, daar komt weer iemand met een #MeToo’. Zowel van mannen als van vrouwen. Er zou een diepgaande analyse moeten komen over vrouwenhaat, misogynie. Dat is het grootste probleem, vind ik. Het zou ook diepgaander moeten gaan over machtsverhoudingen. Want nu wordt er bijvoorbeeld ‘genamed’ en ‘geshamed’ en dan gaat het dáár over, hoe erg het is voor de dader dat hij nu geshamed is. Maar wat heeft iemand daaraan, die hetzelfde meemaakt met een collega op de werkvloer? Alsof er een soort hiërarchie in suffering is. Feit is, grensoverschrijdend gedrag is nooit oké, het mag nooit. Of je nou man of vrouw bent. Ik zie ook in de media te gemakkelijke verslaggeving. Het gaat nu vaak over bewijsvoering. Als het niet bewijsbaar is, dan is het te verwaarlozen. Maar machtsmisbruik ís vaak niet te bewijzen. En seksueel overschrijdend gedrag ís vaak niet te bewijzen. Kijk maar naar Dr. Ford in de Verenigde Staten. Er zouden diepgaande analyses en discussies moeten komen over machtsverhoudingen en machtsmisbruik. Ik word ziedend als er weer een opmerking als ‘oh, dit is weer zo’n #MeToo-dingetje’ in de media verschijnt. Die discussies over gezond seksueel gedrag mogen op de basisschool al beginnen. Ik was eens in Zimbabwe. Daar beginnen ze in de kleuterklassen al met gesprekken tussen jongetjes en meisjes waar ze wel of niet aangeraakt mogen worden. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.’’

Jan Reynders (MenEngage (Europe) & WO=MEN)

“Ik denk dat de #MeToo beweging heeft opgeleverd dat er meer aandacht is gekomen voor machtsverhoudingen. Mensen met een beperking zijn extra kwetsbaar, dus in onze sector werd de discussie over machtsverhoudingen en seksueel misbruik al veel langer gevoerd. Bij kwetsbare mensen zoals mensen met een beperking is seksueel misbruik en seksueel onaanvaardbaar gedrag een heel groot probleem. De cijfers over seksueel geweld zijn schrikbarend hoog. Van de vrouwen met een aangeboren lichamelijke beperking ervaart bijna de helft een vorm van seksueel geweld. Van de mannen met een aangeboren lichamelijke beperking maakte ruim een vijfde ooit seksueel geweld mee. Onder mensen met een verstandelijke beperking liggen de cijfers nog hoger: 72 procent van de vrouwen en 44 procent van de mannen werd slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. Bij de VGN gaan we volgend jaar zelf ook weer extra aandacht geven aan seksueel geweld. Dat doen we door weerbaarheidstrainingen, voorlichting en onderwijs. Maar ook voor positieve seksualiteit mag aandacht zijn. Dat mogen we ook niet vergeten.’’

Jos Noordover (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)

“De cijfers kennen we al jaren, maar ik denk dat de #MeToo beweging toch een gezicht heeft gegeven aan seksueel overschrijdend gedrag. Het heeft duidelijk gemaakt hoe groot het probleem eigenlijk is. Ook in mijn eigen vriendenkring zag ik een hoop verhalen loskomen. Er zeiden mannelijke vrienden tegen me: ‘ik heb me nooit gerealiseerd dat zoveel vrouwen te maken krijgen met onaanvaardbaar gedrag. Ik heb me er aan gestoord dat er zoveel grapjes over zijn gemaakt. Maar ik heb ook geleerd vandaag, van de gedragswetenschapper, dat het nut heeft. Dat verandering langzaam gaat, en een fase als deze nodig is. Binnen het Centrum Seksueel Geweld Zwolle kregen we meer telefoontjes binnen toen #MeToo veel in de media was. Mensen wilden niet per se hulp, maar wilden heel vaak hun verhaal even kwijt. Bij de GGD – ik geef trainingen aan professionals – kunnen we het thema door #MeToo beter illustreren. Ik hoop dat er nog meer bewustzijn komt. En misschien is het een utopie, maar ik hoop echt dat iedereen zich veilig kan voelen op straat. Vrouw en man.’’

Marlise Evers-Aarts (Centrum Seksueel Geweld Zwolle, GGD IJsselland en praktijk Lieve Lust)

“Ik heb het idee dat er echt meer besef is gekomen van het probleem rondom #MeToo. Dat het meer tussen de oren zit. Ik denk dat het bespreekbaarder is geworden. Dat mensen niet alleen sneller bij zichzelf te rade gaan, maar ook organisaties. De gemeente Amsterdam is al best veel bezig met het thema. Er zijn al een hoop lopende initiatieven, op het gebied van openbare orde, in uitgaansgelegenheden en in het onderwijs. Door de #MeToo beweging komen die initiatieven in een versnelling. Dus dat is positief. Er ligt nu een heel pakket bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Dat gaat óók vooral over de rol van mannen en jongens. Ik hoop uiteindelijk dat al deze losse initiatieven met elkaar worden verbonden en op alle beleidsterreinen zullen doordringen.’’

Floris Faes (Adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Amsterdam)

Deel dit artikel